Violencia de gènere

La nostra Empresa, dins de les seves tasques socials, realitza la atenció especialitzada a les dones víctimes de violència de gènere les 24 hores del dia, i donam resposta immediata a les demandes urgents que sol·liciten les dones víctimes de la violència de gènere per tal de pal·liar el patiment al qual han estat sotmeses.

A aquests tipus de serveis s’ha de prestar el servei d’acompanyament físic i emocional, en cas de necessitat, a les dones víctimes de violència de gènere, a les filles i fills o a altres persones familiars afectades, amb l’objectiu d’agilitar les intervencions d’inserció social que es duguin a terme amb posterioritat.

com ho fem?
  • Tenint cura de les persones.
  • Discrecionalitat i professionalitat dels nostres treballadors
  • Servei de qualitat
Acompanyament fisic
Acompanyament emocional
Atenció a familiars
Inserció social
Atenció especialitzada a les dones víctimes de violència de gènere les 24 hores del dia

Servei d'acollida municipal

Als serveis d’acollida municipal la nostra empresa s’encarrega de l'organització i gestió de diferents casals i té com a finalitat donar suport a les famílies amb dificultats, utilitzant per a això un espai orientat i recolzat per professionals que ajudaran els diferents usuaris mitjançant diversos programes amb l'objectiu específic de proporcionar-los eines, habilitats i recursos necessaris adaptats a les necessitats de cada usuari, per finalment, com a objectiu final, es pugui realitzar de manera eficient i normalitzada la independència d'aquest recurs temporal i pugui adaptar-se novament a la societat.

Teleassistència

Es un servei preventiu d’atenció a les persones que per motius de d’edat, discapacitat, malaltia o situació de risc, necessiten d’una atenció o mobilització d’algun recurs per una emergència o necessitat. La finalitat es disposar d’un recurs per donar una resposta les necessitats d’una persona. El recurs està actiu les 24 h del dia i el 365 dies del any.

EL SERVEI ESTÀ INTEGRAT DINS ELS SEGÜENTS PARÀMETRES:

  • Atenció garantida 24 h al dia i els 365 dies de l’any
  • Equip de professionals orientats a solucionar i mobilitzar familiars, assistència medica, bombers, veïns, policia,...
  • Si l’usuari marxa del domicili té la possibilitat d’en portar-se el dispositiu mòbil per si necessites marcar el botó fora del domicili habitual. Aquest dispositius disposen d’un GPS que permet localitzar la persona
  • Dispositius de presencia per detectar el moviment dins del domicili, col·locats d’una forma estratègica que permet monitoritzar les activitats de les persones a la seva llar
  • Servei adaptable a persones amb una dificultat auditiva o de parla, mitjançant uns dispositius específics
  • Seguiment per part d’un coordinador de zona, amb visites, trucades on l’expedient de la persona s’actualitza permanentment
com ho fem?

Mitjançant un dispositiu instal·lat al domicili de la persona beneficiaria, amb un únic botó podrà llençar una alerta d’emergència a la nostra central d’alertes on un equip de professionals mobilitzaren els recursos necessaris per solucionar la urgència.

Per a qui ho fem?

El servei de teleassistència està dirigit a persones d’edat avançada, discapacitats, persones que pateixen una situació de risc ja sigui a nivell físic o psicosocial o persones amb un deteriorament de cognitiu elevat o moderat. Malgrat que els usuaris esmentats son inicialment els usuaris potencials d’aquest tipus de servei, també s’engloba per qualsevol persona que vulgui tenir un recolzament davant una situació d’urgència, emergència o caigudes al seu domicili particular.

Apostem per la professionalitat, la qualitat, la honestedat i l’acompanyament en els diferents processos.

Gestió de centres residencials

Disseny, Desenvolupament i gestió de Programes i serveis per a gent gran, persones en situació de dependència o de risc que poden tenir compromesa la seva autonomia per mancances de salut, socials o familiars des de la filosofia de la ACP (Atenció centrada a la Persona).

com ho fem?

Els nostres equips estan compromesos amb les persones, respectant les seves decisions i capacitats sempre, treballant des de la ACP i la seva metodologia que posa al centre de la nostra atenció les persones i els seus desitjos, preferències i benestar. Treballem des de la innovació social fent sempre un pas endavant en els nostres serveis.

Que ens diferencia de la competència?

Tenim especial cura en apoderar a tots els nostres usuaris fent-los el centre d’atenció (ACP), donant-los el protagonisme en les decisions que afectaran de ple al seu pla de vida, des de la participació, la proximitat i la cohesió.

Apostem per la professionalitat, la qualitat, la honestedat i l’acompanyament en els diferents processos.

Assistència a persones amb mobilitat reduïda

Ajudar a la societat i a les persones vulnerables es un dels nostres objectius com empresa. L’atenció i assistència a persones amb mobilitat reduïda es un serveis que realitzem a Lireba Serveis Integrats S.L i que suposa un gran avenç social per a les persones amb discapacitat.

Els nostres professionals realitzen el servei garantint un servei de qualitat on les persones que ho necessitin puguin gaudir del transport amb la màxima comoditat.