Professionalitat i conducta

Lireba ha elaborat un document de Principis Ètics en el qual es recullen les pautes d'actuació i conducta que exigeix a tots els seus empleats.

Com a instrument de comprovació del seguiment d'aquests Principis, s'ha habilitat un canal de denúncies perquè els diferents grups amb què interactua Lireba: empleats, clients, proveïdors, etc., puguin comunicar les seves queixes o denúncies.

Únicament hauràs d'identificar-te i detallar el motiu de la teva comunicació. Lireba garanteix la confidencialitat i es compromet a adoptar les accions necessàries en cada cas.

Descarregar PDF (355 KB)