Neteja hospitalaria

Com una de les Empresa líder del sector a la Neteja Hospitalària a les Illes Balears, disposem de tècniques y maquinaries de darrera generació per tal de oferir una neteja optima per els nostres clients. Com a conseqüència de això, comptem amb personal altament format en sistemes de neteja nous al mercat amb formació continua, així com amb un grup de proveïdors de diferents marques, que a més de proveir amb els seus elements i dotar-nos de material per a les tasques de neteja, també fan una tasca formativa i pedagògica amb el personal a l'encarregar-se directament de realitzar cursos de formació, proves del sistema, i mostres d'aplicacions i avenços tecnològics dels seus productes a tot el personal involucrat en el procés.

Els nostres professionals realitzen controls al operaris i als mètodes de neteja utilitzats per garantir una desinfecció a un alt nivell, com ha de ser a un hospital. Mos encarreguem de la neteja de alt, mitja i baix nivell garantint en tot moment tota la cobertura de neteja hospitalària sigui on sigui la zona de feina, com aïllats, sales de parts, magatzems, etc.; cadascuna amb la seva pròpia metodologia i tots el professionals formats per realitzar les diferents tasques.

El punt que ens diferencia de la competència i que ens fa mes forts es que Lireba Serveis Integrats S.L es una empresa multiservei, que pot dur el manteniment de instal·lacions, la jardineria, serveis auxiliars, etc. proposant uns costos molts baixos als nostres clients en cas de necessitar mes de un servei a les serveis instal·lacions.

QUÉ ENS DIFERENCIA DE LA COMPETÈNCIA?
 • Integració de múltiples serveis
 • Reducció de costos
 • Personal altament qualificat
 • Estricte control de qualitat
Formació Continuada en l’àmbit de la prevenció i noves tècniques / tecnologies de neteja

Per a qui ho fem?

Hospitals

Residències

Centres públics

Centres privats

Neteja d'hotels

La economia de les Illes Balears es sustenta amb el sector serveis, i sobretot, amb el Turisme. Lireba Serveis Integrats S.L, empresa multiserveis especialitzada amb la neteja de tot tipus de instal·lacions, garanteix uns serveis de qualitat als hotels que necessitin externalitzar els seus serveis de neteja, entre altres.

Realitzant un estudi previ de les instal·lacions aconseguim economitzar la despesa que suposa per al hotel la neteja del mateix, aconseguint una imatge per als clients dels hotels de benestar i qualitat al servei. La Empresa disposa de equips de treball autònoms que es desplacen per les Illes amb el personal necessari per realitzar les feines requerides pels nostres clients, així com de urgències sobrevingudes que pugui haver a les instal·lacions hoteleres i que necessitin d’una ràpida solució.

Externalització de serveis
Imatge de benestar i qualitat
Equips de treball autònoms
Gestió de serveis d'emergència
com ho fem?
 1. Estudi previ de les instal·lacions
 2. Elaboració del pressupost
 3. Serveis certificats en ISOS 9001, 14001, etc.
Disposem d'equips de treball autònoms que es desplacen per les Illes amb el personal necessari per realitzar les feines requerides pels nostres clients

Neteja de poliesportius

La nostra Empresa ha realitzat la neteja de Poliesportius per tota la illa de Mallorca i sempre amb la professionalitat que caracteritza una empresa amb mes de 20 anys de servei. La gestió de la neteja de aquestes instal·lacions es una tasca que requereix de maquinaria de darrera generació, personal molt qualificat per poder netejar amb les eines adequades cada zona de les instal·lacions on hi ha moltes especificitats als centres, on hi ha sòls de PVC a una zona, banyos, zones de parquet, zones de granit, etc. i cadascuna necessita un tractament diferenciat. Lireba Serveis Integrats S.L realitza un estudi meticulós de les instal·lacions, les freqüències de neteja, del personal (el qual formem per realitzar una tasca de neteja professional) per tal de que la Empresa faci una tasca eficaç, econòmica pel client i de qualitat, garantint un nivell de neteja òptim.

Per a qui ho fem?

 • Instal·lacions esportives municipals
 • Ajuntaments
 • Clients privats
com ho fem?
 • Realitzem un estudi de les instal·lacions pels nostre professionals tenint cura dels diferents materials a tractar, com poden ser pistes de parquet, ciment, cautxú, etc.
 • Pressupostem per als clients el preu de neteja.
 • Serveis de qualitat del qual esteim certificats en ISOS 9001, 14001, etc.
 • Enviem el nostre equip de professionals una vegada acceptat el pressupost amb la maquinaria adient.
Els nostres professionals disposen de la formació i maquinària adient per a realitzar tot tipus de tasques específiques.

Neteja d'hosteleria

Al sector de l’Hosteleria es imprescindible presentar una bona imatge als potencials clients de un negoci, com un bar per exemple. Lireba Serveis Integrats S.L s’encarrega de realitzar una neteja ajustada a les necessitats de cada un dels nostres clients del sector de l’Hosteleria per tal de mantenir una imatge impol·luta dels locals dels nostres clients.

Per això, la nostra Empresa realitza neteges a fons, en la qual disposem per al nostre client de un equip encarregat de netejar completament tot l’immoble i accessoris en profunditat en òptimes condicions; com també realitzar manteniment de neteja amb unes freqüències previstes amb els nostres clients. Les neteges inclouen vidres, banyos, tapisseries, qualsevol tipus de sòl, etc. i totes ses neteges accessòries a demanda del client.

com ho fem?
 1. Avaluació de necessitats
 2. Neteja en profunditat
 3. Manteniment de les condicions
Els nostres professionals disposen de la formació i maquinària adient per a realitzar tot tipus de tasques específiques.

Neteja de comunitats

Lireba Serveis Integrats S.L, empresa especialitzada en neteja des de fa mes de 20 anys a les Illes Balears, pressuposta serveis de neteja a comunitats de propietaris. Aquests serveis suposen un estudi previ dels immobles on es realitzarà la prestació amb materials de darrera generació i amb productes òptims necessaris per a cada tipus de comunitats. La millor neteja tan si son sòls laminats, ceràmics, pedra natural, marbre, granit, vinil, PVC, etc. La Empresa disposa de equips de treball autònoms que es desplacen per les Illes amb el personal necessari per realitzar les feines requerides pels nostres clients, així com de urgències sobrevingudes que pugui haver a les instal·lacions i que necessitin d’una ràpida solució.

Fases de planificació i servei

 • Estudi de la finca mirant quantes plantes son, ascensors, barandes, finestres en general, portes d’entrada, tipus de material del sòl a tractar.
 • Pressupostem per als clients el preu de neteja
 • Serveis de qualitat del qual esteim certificats en ISOS 9001, 14001, etc.
 • Enviem el nostre equip de professionals una vegada acceptat el pressupost amb la maquinaria adient, inclosos els especialistes per netejar els vidres, per polir sòls, etc. en funcio de la demanda del nostres clients.
Que ens diferencia de la competencia?
Lireba Serveis Integrats S.L es una empresa multiserveis que realitza diferents tipus d’activitats a totes les Illes Balears, incloent serveis de manteniment, jardineria, socials, restauració, neteja, serveis educatius, serveis auxiliars... que complementen la nostra oferta als diferents serveis que oferim. Realitzant la neteja de les instal·lacions, la nostra empresa també es capaç d’assumir el manteniment o la jardineria a demanda dels nostres clients a un preu mes baix que sa competència.