Socorristes

Lireba Serveis Integrats S.L, com a Empresa multiserveis realitza tasques com el Serveis de Socorristes per a piscines. Les funcions que realitza el professional son:

 • Vetllar per la seguretat dels usuaris de piscines i instal·lacions aquàtiques
 • Prevenir accidents o situacions d'emergència en instal·lacions aquàtiques
 • Intervenir de forma eficaç davant un accident o situació d'emergència
 • Assistir com a primer intervinent en cas d'accident o situació d'emergència
 • Executar tècniques específiques de natació amb eficàcia i seguretat i rescatar persones en cas d'accident o situació d'emergència que es produeixi en el medi aquàtic

Aquesta activitat es desenvolupa tant en el sector públic com en el privat, dedicat a la prevenció, vigilància i rescat en centres d'activitat aquàtica: piscines convencionals, piscines naturals, parc aquàtic en Ajuntaments on tenen departaments d'esports, turisme o infraestructures; empreses de serveis esportius; empreses de turisme actiu; empreses turístiques: hotels, càmpings, balnearis, etc. Clubs esportiu-recreatius i d'oci. Gimnasos. Comunitats de veïns; centres educatius i instal·lacions afins.

Per a qui ho fem?
 • Sector públic i privat
 • Piscines convencionals
 • Piscines naturals
 • Hotels, càmpings, balnearis
 • Clubs esportiu-recreatius d'oci
 • Gimnasos
 • Comunitats de veïns
 • Centres educatius i instal·lacions afins

com ho fem?

 • Organització de cursos complementaris per als nostres professionals en la seva activitat.
 • Selecció dels millors professionals per cobrir es llocs de feina
 • Garantia d’un servei de qualitat

Activitats acuàtiques

Lireba Serveis Integrats S.L està especialitzat en realitzar el desenvolupament d’activitats aquàtiques, com son cursos diferenciats per rangs d’edat realitzats per monitors qualificats que dirigeixen les classes i preparen els cursos de forma dinàmica, diferenciant els grups per nadons, infants, adults i gent de la tercera edat.

A més, als contractes i a petició del client aportem tots els utensilis necessaris per les classes con màquines de darrera generació o objectes per al desenvolupament de les classes que duguin a terme els professors. Entre els cursos que podem oferir es troben Aquagym, matronatació, natació terapèutica, natació per persones amb minusvàlides, entre d’altres.

elabrem cursos diferenciats per rangs d’edat realitzats per monitors qualificats

Activitats esportives

Lireba Serveis Integrats S.L està especialitzat en realitzar el desenvolupament d’activitats esportives, com son cursos diferenciats per rangs d’edat realitzats per monitors qualificats que dirigeixen les classes i preparen els cursos de forma dinàmica, diferenciant els grups per nadons, infants, adults i gent de la tercera edat.

A més, als contractes i a petició del client aportem tots els utensilis necessaris per les classes con màquines de darrera generació o objectes per al desenvolupament de les classes que duguin a terme els professors. Entre els cursos que podem oferir es troben Activitats de Spinning, o Ciclo Indoor, gimnàstica per a gent gran, jubilats i pensionistes, classes de tonificació o circuit fit, ioga, pilates, entre d’antres.

Nadons
Infants
Adults
Tercera edat
com ho fem?
 • Realitzem una presentació de ofertes de molt variades activitats a elegir als nostres clients, diferenciant per trams d’edat perquè el màxim de la població pugui assistir a les activitats proposades
 • Aportem el material necessari per a la realització de les acctivitats contractades
 • Garantia d’un servei de qualitat

Activitats socioeducatives

Lireba Serveis Integrats S.L esta compromesa amb la societat que mos envolta. Es per això que també desenvolupa activitats socioeducatives enfocades a la educació e integració de joves. Per realitzar aquestes activitats en posem amb contacte amb els nostres clients per veure les necessitats que necessitem assolir a una localitat determinada, ja que cadascuna te les seves pròpies especificitats.

A continuació treballem per assolir els objectius socioeducatius amb els joves que normalment sempre son educació envers de les drogues, sexuals, garantir condicions de igualtat i participació, adquisició d’hàbits afavoridors de conductes socialitzadores, activitats de reforç escolar, ajuda a la recerca de feina, etc.; totes encaminades a donar respostes als joves i ajudar-los en lo possible a obtenir un futur millor, i una joventut enriquidora. La organització de tallers, excursions, un ensenyament dinàmic i basat amb el respecte pels demes es la nostra feina en aquest sentit.

com ho fem?
 • Realitzem un estudi de la població de cada terme municipal on hem de desenvolupar les diferents activitats.
 • Selecció de activitats en funció de les possibilitats de cada regió amb les seves singularitats i adaptant-les a la població
 • Garantia d’un servei de qualitat