Serveis de jardineria

Lireba Serveis Integrats S.L presta serveis per al manteniment de jardins adaptant-mos a les exigències dels nostres clients. Les tasques que realitzem de manteniment a les instal·lacions dels clients comprenen la poda, la neteja, el desbrossament, tractaments fitosanitaris, eliminació de males herbes amb les freqüències que siguin necessàries, revisió e instal·lació de sistemes de regadiu, plantació i cura de plantes i arbres... amb l’objectiu del creixement sa de les mateixes i garantir un bon estat general de les instal·lacions on fem feina, siguin clients particular o no. La bellesa de les instal·lacions que cuidem i que les plantes estiguin sanes i fortes es la nostra preocupació amb l’objectiu de satisfer al client i amb la professionalitat que Lireba Serveis Integrats S.L s’autoexigeix.

 • Manteniment de jardins públics i privats, exteriors i interiors
 • Execució de jardins i parcs
 • Plantacions, transplantaments i poda d’arbrat
 • Xarxes de drenatge, xarxes de distribució, sistemes i instal·lacions de reg
 • Mobiliari, panells informatius i tancaments
 • Instal·lacions auxiliars: berenadors, quioscs, pistes esportives, etc.
 • Desherbatge, desbrossament i/o neteja de massa vegetal
Treballs de recuperació ambiental:
 • Restauració i recuperació ambiental
 • Actuacions en lleres i riberes
 • Integració paisatgística i mesures correctores d’impacte ambiental
 • Actuacions en espais naturals, millora d’hàbitats i recursos naturals
Servei personalitzat: contacte directe i constant amb el client per a atendre les seves necessitats i sol·licituds de manera immediata

Per a qui ho fem?

Serveis forestals

Disposant dels mitjans tècnics i mecànics adients a cada tipus de feina realitzar, amb un equip humà amb formació en treballs en proximitat de tensió, treballs en alçada i en zones de difícil accés, i aplicant les TIC de darrer generació:

 1. Geolocalització de zones mitjançant GPS
 2. Processament de dades en temps real mitjançant la utilització de Tablets en camp
 3. Enviament inmediat de la informació a la oficina tècnica per al seu processament i informació al client
Que ens diferencia de la competencia?
 • Proximitat: Implantació nacional, capil·laritat a tot el territori
 • Experiència: en la gestió econòmica i financera per a l’assegurament de l’equilibri econòmic dels centres
 • Servei personalitzat: Contacte directe i constant amb el client per a atendre les seves necessitats i sol·licituds de manera immediata
 • Solvència financera: d’un gran grup amb capacitat d’inversió
 • Solvència Tècnica: Formació, experiència i tecnologia
 • RSC: Polítiques socials actives d’integració i inserció, seguretat i cura del medi ambient
 • Multidisciplinaris: flexibilitat, personal propi
 • Preu: gran competitivitat
 • Compres: Compres i subcontractacions optimitzades per economia d’escala
Per a qui ho fem?
 • Administració pública local, autonòmica i estatal
 • Companyies de serveis energètics
 • Associacions de propietaris forestals