Gestió d'escoletes

Acompanyem als infants en els seus primers tres anys de vida, respectant les seves decisions, afavorint la seva autonomia i el seu desenvolupament.

Fomentem els valors, les normes i les actituds que caracteritzen una societat plural, democràtica i solidària. Pretenem contribuir a formar el sentit crític dels nostres infants i treballar, alhora, la seva responsabilitat social per tal que esdevinguin persones lliures, madures i responsables.

PROJECTE EDUCATIU

Oferint un projecte educatiu basat en la metodologia de pedagogia activa i globalitzadora, adaptat a les necessitats del infants: on l’infant és el protagonista del seu aprenentatge.

Llibertat i autonomia

Valorant la llibertat de moviment i l’assoliment de l’autonomia a traves de la pròpia iniciativa de l’infant, per tal que reconegui les seves capacitats i conegui els seus propis límits.

Aprendre jugant

Els jocs i els moments quotidians són part del dia a dia on s’estableixen les relacions afectives i de confiança entre infants i adults.

Experimentació i descoberta

Treballant l’experimentació i la descoberta oferint un entorn segur i uns materials adequats a les diferents edats.
Per a qui ho fem?
 1. Per a tothom
 2. Per als infants: comprometent-nos en el seu desenvolupament, posant a la seva disposició unes educadores ,que els atendran de forma individualitzada, material i espais adequats a les seves necessitats i un ambient motivador facilitador de convivència amb els seus companys i companyes.
 3. Per les famílies: acompanyant-les en el procés d’educació dels seus fills, afavorint un espai de relació entre les diferents famílies i ple d’informació relacionada amb els seus fills i la possibilitat de participar i implicar-se a l’escola aportant coneixements i habilitats.
 4. Per les diferents institucions: proporcionant-los els recursos necessaris per garantir una educació de qualitat en els seus àmbits de competència.
La professionalitat de la gestió integral dels centres ens permet treballar amb professionals especialitzats en cada àrea i amb diferents línies pedagògiques adaptades a cada centre i família

Ensenyament a col·lectius vulnerables

La nostra consciencia social com Empresa ha de ser reflectida al mon. Per demostrar-ho, Lireba Serveis Integrats S.L realitza la gestió amb col·laboració amb entitats publiques i privades per ajudar als que per diferents motius pertanyen a col·lectius vulnerables.

Per a qui ho fem?
Per a totes aquelles persones que per diverses circumstàncies es troben en situacions de risc i que tenen dificultats per accedir a diferents recursos, incidint sempre en la inclusió dissenyant intervencions tenint present les seves circumstàncies i amb l’objectiu de garantir la seva sortida de la situació de marginalitat i que pugui ser mantinguda en el temps.

Reforç escolar

Una de les nostres prestacions socials inclouen la realització de activitats de Reforç Escolar, amb les quals els nostres professionals realitza per a nins, joves i adults per superar amb èxit assignatures i cursos. Dins de les nostres activitats de reforç escolar hem de motivar als alumnes i ensenyar als alumnes a estudiar, reforçar els seus dubtes i mancances per assolir els objectius de cada alumne. El suport individualitzat ajudant a cada un dels alumnes i dels seus problemes d’aprenentatge es la nostra meta a superar dia a dia als nostres serveis.

Per a qui ho fem?
 1. Nins: Ajudem als infants en edat escolar a assolir i assumir les competències necessàries per tal de poder avançar en el seu itinerari escolar.
 2. Joves: Ensenyem als joves a organitzar-se, estudiar, i cobrir les mancances que els calen per a aconseguir els seus objectius personals.
 3. Adults: També col·laborem en la formació d'adults que vulguin tornar a incorporar-se als estudis o preparar proves.

Activitats educatives d'estiu

Per tal de donar servei a l'estiu on no tots els adults poden deixar als seus fills a càrrec de algun familiar o per donar a l’infant unes activitats educadores per l’estiu, la nostra Empresa es capaç de gestionar Activitats educatives a l’estiu que enforteixin el seu aprenentatge adquirit durant el curs escolar i aprenent amb altres activitats que durant el curs escolar no tenen possibilitat de fer com son la realització d’excursions de caps de setmana, activitats relacionades amb s’estiu com poden ser jocs amb aigua, activitats de natació, activitats educatives a la platja, etc. Totes aquestes activitats a l’estiu sempre complementant el reforç escolar enriqueixen als infants.

El nostre projecte

Realitzar activitats educatives a l’estiu que enforteixin el seu aprenentatge adquirit durant el curs escolar i aprenent amb altres activitats que durant el curs escolar no tenen possibilitat de fer.

Preparem activitats dinàmiques per a l'estiu, en les que els nens es diverteixen mentre aprenen.

Serveis complementaris de l'educació

Projecte educatiu

A Lireba considerem que el temps de lleure és una oportunitat per educar i transmetre valors. La nostra feina es desenvolupa al voltant d’un projecte estructurat en quatre grans eixos.

Objectius

 • Contribuir al desenvolupament de nens i joves amb un projecte solvent i de rigor professional
 • Coherència amb el projecte educatiu
 • Donar resposta a les necessitats de les famílies

Els serveis que oferim

Des de Lireba acreditem la màxima qualitat en el Servei que oferim, treballem amb un alt nivell de qualitat pedagògica. Els serveis que oferim són:

Com ho fem?
 1. Servei responsable

  Oferim un servei de menjador escolar responsable

 2. Conceptes bàsics d'alimentació

  Apostem pel retorn al conceptes bàsics de l’alimentació: sana, equilibrada, tradicional, de proximitat i responsable amb el medi ambient

 3. Valors a taula

  Volem construïr una guia de valors educatius pels nens i nenes a la taula e involucrar-los en el coneixement dels beneficis dels aliments i els productes de proximitat

Per a qui ho fem?
 • Llars d'infants
 • escoles infantils: primària i secundaria
 • escoles d’educació especial
Projecte valors

S'aplicarà en funció de:

 1. Temps disponible
 2. Projecte educatiu del centre i interessos dels pares o tutors
 3. Edats i nombre d’alumnes
 4. Les característiques del centre

Que ens diferencia de la competència?

 • Millora continua
 • El nostre projecte educatiu es coordina amb l’ideari de l’escola
 • Formació continuada i en el mateix centre
 • El nostre Projecte Educatiu basat en valors humans, “Projecte Valors”
 • El projecte educatiu Lireba gira entorn a tres Valors Humans treballats per trimestres, vinculats amb la celebració d’una diada internacional
 • Proximitat
 • Xerrades d’orientació a les familiars a traves de la nostre psicòloga
 • Seguiment del infants a través de l’agenda viatgera a P3 e informes mensuals o trimestrals per la resta

Educar al menjador escolar

En el moment de dinar i en l’espai de temps lliure intervenim amb una proposta pedagògica que vol educar i treballar els hàbits saludables, les conductes responsables, el bon comportament, la relació amb els companys i oferir un espai de temps per jugar, aprendre i reincorporar-se a classe relaxats i amb una actitud favorable.

Educació ambiental

Lireba dissenya i gestiona els programes i les activitats enfocades als temes més sensibles per a la ciutadania: eficiència energètica, reciclatge de residus, coneixement de la ciutat i el seu funcionament, alimentació saludable, etc. El nostre equip tècnic d’educadors dissenya, maqueta i realitza les activitats tant per a escoles com per a públic en general.

Educació ambiental per a escoles
Educació ambiental per a la ciutadania
Construcció i gestió d’horts urbans
Gestió d’aules d’educació ambiental
Campanyes per a la ciutadania
Informació Ambiental i turística
Exposicions didàctiques
Materials divulgatius i promocionals
Que ens diferencia de la competencia?
 • Proximitat: Implantació nacional, capil·laritat a tot el territori
 • Experiència: en la gestió econòmica i financera per a l’assegurament de l’equilibri econòmic dels centres
 • Servei personalitzat: Contacte directe i constant amb el client per a atendre les seves necessitats i sol·licituds de manera immediata
 • Solvència financera: d’un gran grup amb capacitat d’inversió
 • Solvència Tècnica: Formació, experiència i tecnologia
 • RSC: Polítiques socials actives d’integració i inserció, seguretat i cura del medi ambient
 • Qualitat: Compliment ISO 9001, 14001, OSHAs 18000, ISO 50001, ...
 • Multidisciplinaris: flexibilitat, personal propi
 • Preu: gran competitivitat
 • Compres: Compres i subcontractacions optimitzades per economia d’escala