Centre especial d'ocupació

Dins el grup d’empreses ens trobem a les illes Balears al l’empresa CENTRE D´INTEGRACIÓ SOCIAL BALEAR CEO S.L. (CISBA)

És un centre especial de treball que neix el 2011 tenint com a objectiu la integració sociolaboral de persones amb discapacitat, proporcionant i potenciant la incorporació d'aquest col·lectiu a un mercat laboral normalitzat, garantint així els drets, autonomia personal i l'estabilitat econòmica dels seus treballadors.

Des CISBA es presta especial atenció a la formació del personal, formant perquè prestin serveis en empreses del mercat ordinari, aconseguint d'aquesta manera una inserció total en el mercat laboral.

Per aconseguir aquest objectiu, treballem amb estreta col·laboració amb associacions de discapacitats (INSERTA, UNAC, FUNDOSA ...), amb el SOIB, Comunitat Autònoma i ajuntaments i altres tants organismes tant públics com privats d'on provenen els nostres treballadors.

La principal tasca social que es realitza des CISBA no és només la inserció laboral de personal amb discapacitat sinó la seva formació, coordinació i seguiment tant personal com professional.

El nostre objectiu és la contractació de professionals amb discapacitat en diferents sectors, com la neteja, restauració, jardineria, serveis socials, manteniment, consergeria ..., alhora que aportem un servei de qualitat als nostres clients

La experiència de l’empresa CENTRE D´INTEGRACIÓ SOCIAL BALEAR CEO S.L es molt amplia, gestionant contractes de neteja de tendes de moda, hospitalària, de edificis, etc.; manteniment de edificis municipals, d’escoletes, etc.; serveis socials com assistència 24h a las víctimes de violència de gènere, servei d’atenció turística al usuaris a les oficines turístiques,etc.; i restauració a cafeteries i restaurants.La nostra tasca principal no és només la inserció laboral de personal amb discapacitat sinó la seva formació, coordinació i seguiment tant personal com professional.