Conserges

Lireba Serveis Integrats S.L també esta present als contractes on son necessàries persones que hagin de realitzar feines de consergeria, on s’inclouen tasques de vigilància i control dels accessos de l'establiment tot controlant al trànsit de persones, béns i activitats, gestionar la paqueteria que arriba al edifici, custodia i entrega les claus, fer-se càrrec de la distribució de la correspondència i del servei de paqueteria, controlar el moviment de vehicles a les instal·lacions, informar els clients sobre els serveis que l'establiment realitza a uns horaris determinats, etc.

Control d'accés al recinte
Distribució de correspondència
Informació sobre horaris i serveis
Custodia i entrega de claus
Com ho fem?
  • Realitzem un formació continuada als nostres professionals
  • Uniformitat i vestimenta adequada per a cada servei de consergeria
  • Prestació d’un servei de qualitat

Que ens diferencia de la competència?

Lireba Serveis Integrats S.L facilita als professionals una formació continuada per realitzar les tasques de consergeria amb una atenció 24 hores. A mes, en cas de que siguin necessàries substitucions de personal facilitem una cobertura immediata del servei.

Els nostres treballadors reben una formació continuada per a poder prestar un servei de qualitat.

Auxiliars d'informació

La nostra Empresa ha realitzat contractes als qual es facilitem informació a turistes de la nacionalitat que siguin que arriben a les Balears, on els facilitem informació sobre horaris de centres, visites guiades per la illa, mapes de localització de la zona on es trobem amb l’idioma que sigui necessari per tal que la seva visita a la illa sigui lo millor possible. En aquests serveis desprès realitzem estadístiques per al nostres clients, informes amb la periodicitat que es pugi establir per tal de que el nostre serveis sigui professional per al nostre client, i per a les persones que sol·liciten informació.

com ho fem?

Prestació dels serveis
Estadístiques d'ús
Realització d'informes