Qui som?

L'empresa LIREBA Serveis Integrats S.L. ha forjat a través del temps, una empresa amb caràcter i vocació de bons serveis, els quals s'han anat professionalitzant dia a dia amb la reafirmació de polítiques i mètodes de treball que condueixen a posicionar-nos com una gran empresa en l'àrea dels serveis integrats .

Cada dia, la nostra empresa executa accions i treballs, englobats al principi de bona qualitat. En aquest apartat es realitza una breu descripció de la història i activitat de LIREBA Serveis Integrats S.L. , Així com algunes de les dades més significatives, que serviran per reafirmar la dimensió, creixement, estructura, solvència, capacitat i compliment que ofereix la nostra empresa als seus clients. Amb la garantia de la nostra solvència financera, incorporem noves capacitats que ens permeten respondre a les necessitats del mercat, oferint solucions globals i continuar sent la companyia multiserveis líder, no només en el sector educatiu, sinó també en els sectors, sanitari, soci-sanitari, social, infraestructures i serveis en el sector terciari en general.

Amb un mercat consolidat per l'experiència que representen els seus ja gairebé 20 anys d'activitat, a les Illes Balears, i que ens han donat el coneixement de les més importants infraestructures i edificis de les nostres Illes.

En LIREBA Serveis Integrats S.L. estem convençuts que la millor targeta de presentació és la nostra feina. Un treball realitzat amb qualitat i respecte per la gent, el medi ambient i la seguretat, basat en un projecte global, compromès amb tots els objectius del procés de millorament continu i amb vocació de lideratge. Per això, i conscients del compromís adquirit en el desenvolupament de les activitats professionals, totes les nostres polítiques i plans estratègics són reflex dels nostres valors corporatius.

L'externalització de serveis no bàsics que un gran nombre d'empreses, administracions i institucions desenvolupen en els últims anys, genera una demanda d'empreses especialitzades que aportin el seu "Know How" i puguin satisfer els seus requeriments i necessitats.

LIREBA Serveis Integrats S.L ofereix en aquest sentit la contractació estratègica de tots, o part dels serveis que són necessaris per al funcionament òptim d'un edifici, una infraestructura física esportiva, hospitalària, industrial o comercial integrats i coordinats en una única unitat de gestió, que contempla un contracte i un interlocutor únic.

La seu central de LIREBA Serveis Integrats S.L es troba a Palma de Mallorca comptant amb les delegacions de Menorca i Eivissa.

LIREBA Serveis Integrats S.L es una empresa capaç de liderar activitats tan importants per a la societat com ara serveis socials o educatius, sense oblidar altres activitats lligades a la sostenibilitat o al suport a l’activitat institucional i empresarial del nostre país: serveis mediambientals i d’eficiència energètica, de neteja, de manteniment d’edificis i d’instal·lacions, de logística o de restauració, serveis que ajuden que institucions i empreses puguin centrar-se en la seva activitat principal i ser més eficaces.

Més enllà del compromís amb els nostres clients, ens sentim responsables de contribuir a un entorn mediambiental més sostenible i socialment més just. Fruit d’aquesta filosofia, és la nostra vocació, la integració de col·lectius vulnerables mitjançant la incorporació de persones amb discapacitat, en risc d’exclusió social i víctimes de violència de gènere.

Per què escollir Lireba Serveis Integrats S.L?

Molt senzill, a Lireba Serveis Integrats S.L som professionals. La idiosincràsia de la nostra empresa es ser els millors a la nostra feina dia darrera dia superant totes les barreres i obstacles per oferir als nostres clients eficàcia, eficiència i professionalitat.

La estructura de la nostra empresa es la diferencia clau que aportem nosaltres a cada un dels nostres clients.

A un mateix contracte, tenim capacitat suficient per dur a terme totes les activitats (manteniment, neteja, restauració, serveis socials, jardineria, serveis auxiliars, serveis educatius,etc) que siguin demandades pels nostres clients i satisfer-les de manera satisfactòria i sense assumir despesa extra subcontractant uns altres serveis a altres empreses.

GARANTIA
Amb la garantia de la nostra solvència financera, responem a les necessitats del mercat
COMPROMÍS
Compromesos amb els nostres clients i amb contribuir a un entorn mediambiental sostenible
INTEGRACIÓ
Incorporació de persones amb discapacitat, en risc d’exclusió social i víctimes de violència de gènere
CONFIANÇA
Serveis de confiança, com els de neteja, monitoratge d’oci-educatiu i restauració col·lectiva